CMS loonadministratie is de ideale partner voor uw onderneming. We combineren de expertise en de onlinemogelijkheden van de grotere spelers aan een gunstiger tarief! Aja, en we gooien er nog wat extra dienstverlening tegenaan. CMS behandelt uw vragen van ADV-dagen tot Zetel van de onderneming en neemt al uw zorgen rond personeel en verloning van u over. CMS houdt van fysiek contact in de Denderstreek, maar evengoed van digitaal contact around the globe! 

Een ondernemer wil bij voorkeur zo weinig mogelijk administratie

Laat CMS U helpen of Bel voor meer info

Claudine Mijs

CMS is in 1997 opgericht door Claudine Mijs vanuit een boekhoudkantoor omdat een opsplitsing tussen boekhouding en loonadministratie duidelijker ging zijn. Bijna 25 jaar later zorgt Claudine er nog steeds voor dat u uw personeel correct verloont, dat contracten pico bello zijn en dat u steeds stevig begeleid wordt in werknemerssituaties. De laatste jaren zetten we sterk in op online en digitale toepassingen, mààr behouden we onze kracht als lokale dienstverlener en zijn we niet herleid tot een louter ICT-platform. We zijn als het ware ‘mens-machine’.

Loonadministratie bij CMS is gewoon super. Correct, snel, duidelijk en klantvriendelijk. Ik ben zeer tevreden dat ik de overstap van een groot loonadministratiekantoor naar CMS heb gemaakt.

Cms Loonadministratie is steeds super correct, wanneer we iets willen vragen of nodig hebben staan ze steeds voor je klaar. We zijn een opstartende zaak en hebben al een enorm veel hulp gehad met het verwerken van diensten voor het personeel dat voor ons werkt. Nog een bedankt voor de uitstekende service die jullie bieden aan de klanten! 

Persoonlijke en correcte opvolging en service !

Mijn betrouwbare partner in de loonadministratie, aan te bevelen

Met de recente Coronacrisis hadden we een ex-klant die in 2019 was weggegaan bij ons, die we plots terug horen. Hij geraakte maar niet binnen in zijn sociaal secretariaat, zowel telefonisch niet als op mails werden niet geantwoord… Konden wij hem toch niet helpen in de werkloosheidsaanvragen van zijn werknemers? Zo zie je maar dat de grote secretariaten enorm hebben ingezet op ICT, maar de dienstverlening uit het oog zijn verloren (dat kost hun ook teveel, daar maken ze te weinig winst op). Wij dus niet, wij combineren beide maximaal! By the way: wij hebben die ex-klant uiteraard geholpen.

Vergaderzaal CMS loonadministratie

Lang geleden heeft de RSZ “erkende sociale secretariaten” opgericht die dus sindsdien in het verlengde van de RSZ werken. Zonder dat u het weet als werkgever, kan de RSZ uw loondossier onderzoeken bij een erkend secretariaat én onderling kunnen er zelfs regularisaties gebeuren waarin u als werkgever géén inspraak in hebt of op voorhand geen weet van heeft… U moet dus zoals een kind vooral braaf luisteren. In ruil mogen de ‘erkende’ secretariaten ùw geld – dat bedoeld is voor de overheid (bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen) – op voorhand al innen om dan op een veel later tijdstip dit maar te moeten doorstorten naar de overheid. Kassa Kassa… vooral door al die interesten die opgestreken (konden) worden.

Dus ‘erkend’ klinkt misschien als een kwaliteitslabel, maar het is eerder een lobbywerk om hun privilege te behouden en anderen hiervan te weren. Beide partijen winnen er veel bij, er blijft echter 1 partij in de kou staan en dat bent u als werkgever. Bij CMS bent ù baas over uw geld en staan wij ù bij bij mogelijkse controles, ‘erkend’ hoeven wij hiervoor niet te zijn. Dit is gewoon goede service bieden.

Loonadministratie

Uw loonadministratie heeft ongetwijfeld één heel slechte gewoonte: ze wil nogal ingewikkeld zijn. En hebt u geen kaas gegeten van loonadministratie, dan blijkt ingewikkeld vaak ook een synoniem voor tijd- en geldrovend.

Bespaar u de last en doe een beroep op CMS

Loonberekeningen

Bij een loonberekening komt heel wat kijken: bedrijfswagens, maaltijd- en ecocheques, mobiliteitsvergoeding, forfaitaire onkosten… . Wij bespreken samen met u alle mogelijkheden, wij informeren u over indexaties en CAO-loonsverhogingen, wij voeren bruto-netto-simulaties uit, wij zorgen voor tijdige aangiftes van uw sociale en fiscale bijdragen… Kortom, bestel maar al een hangmat ?.

Vakantiegeld

Vakantiegeld berekenen, dat doe je niet voor je plezier! Allez u toch niet, wij daarentegen doen dat met onze ogen toe… Is uw personeel bediende of arbeider, wat waren zijn/haar prestaties vórig kalenderjaar? Is men ondertussen verandert van uurrooster? Mogelijks zijn er ook ADV-dagen, sectoraal verlof, anciënniteitsverlof. Wij pluizen alles voor u uit zodat uw werknemer zijn/haar batterijen kan opladen om er nadien weer stevig in te vliegen. Fully charged!

Eindejaarspremie

In december draait de economie op volle toeren: Sint-Maarten en Klaas, kerstmis, oudejaar en de ‘beste wensen’-dagen. Om dat allemaal te bekostigen, bestaan er eindejaarspremies. Traditioneel hunkert uw personeel hiernaar. Daarom dat wij zo gestroomlijnd mogelijk dit allemaal fixen voor u! Allez, alvast de beste wensen hé.  

Contracten en sociale documenten

Je weet wat ze zeggen; “het moet best allemaal op papier staan”. Wel, voor die papieren zorgen wij. Arbeidscontracten, maaltijdcheque-overeenkomsten, aanhangsels, policy’s, maar ook jaardocumenten voor uw boekhouder enzovoort enzoverder. We proberen u zo veel mogelijk te ontlasten, zodat de ‘papierderij’ snel van de baan is dat er deftig kan gestart worden met uw nieuwe werknemer!

Sociale zekerheid

Klaar voor wat dure woorden? Dimona, DMFA, bijzondere bijdrage, patronale bijdragen, Ecaro, werkgeversrepertorium… beginnen uw oren al te fluiten? No problemo, op dit vlak spelen wij een beetje uw zekerheid.  

Fiscaliteit

Alles over bedrijfsvoorheffing, doorstortingen fiscale bijdragen, lastenverlagingen voor werken in onroerende staat en dergelijke kunt u vinden in onze ‘Van Daele’. Dat wil zeggen dat u maar eens belt, mail of Teams gebruikt om erin te ‘bladeren’.

Recente blogartikels

Concurrentiebeding

Niettegenstaande een werknemer tijdens en na zijn/haar arbeidsovereenkomsten geen ‘daden van oneerlijke concurrentie’ mag stellen (art. 17, 3° wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) , kunt u ervoor kiezen een concurrentiebeding te sluiten (of een niet-concurrentiebeding, dat betekent hetzelfde). De werknemer verbindt zich er dan toe om, als hij de onderneming verlaat, zich niet voor zijn rekening of voor […]

Lees artikel

documenten (digitaal) handtekenen

theorie Op veel documenten moeten werkgever en/of werknemer handtekenen. Omwille van corona-maatregelen, telewerk en de algemene digitalisering is het soms makkelijker om digitaal te tekenen in plaats van met inkt. In de 1ste plaats spreken we over arbeidsovereenkomsten. Dit kan absoluut mondeling, maar dan wordt wel geacht dat dit een voltijds contract betreft van onbepaalde […]

Lees artikel