bouwverlof en inhaalrust 2022

In Oost-Vlaanderen stelt de sector in 2022 de volgende afwezigheden voor:  – maandag 11/04/22 tot en met woensdag 13/04/22 (3 dagen) – maandag 11/07/22 tot en met maandag 01/08/22 (15 dagen + feestdag 21/07) – resterend 2 vakantiedagen vrij te kiezen In de kantons Hamme en Lokeren stelt de sector in 2022 de volgende afwezigheden voor:  – maandag 11/04/22 […]

Lees artikel

Eindejaarspremie

De eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is een premie die in veel sectoren bestaat en die door de werkgever rechtstreeks of door een Fonds Bestaanszekerheid wordt uitbetaalt. Dit is geen algemene wettelijke verplichting, maar toch hebben de meeste bedienden en arbeiders hier recht op door sectorale bepalingen. De eindejaarspremie is brutoloon, dus zijn er ook belastingen […]

Lees artikel

winteropleiding Bouwsector

Werkgevers uit de bouwsector kunnen, in samenwerking met het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB), aan hun arbeiders specifieke opleidingen aanbieden. Tijdens de winterperiode (normaal gezien jaarlijks van december tot en met maart), laat het FVB bovendien toe dat bouwarbeiders in een periode van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (ongeacht de aard van het […]

Lees artikel

betaalde feestdagen

Elke feestdag die valt op een sluitingsdag in uw bedrijf, moet vervangen worden. Elk jaar vallen er wel enkele feestdagen in het weekend. Als er in uw bedrijf van maandag tot vrijdag gewerkt wordt, moet u dus voor deze beide feestdagen een andere ‘vervangende feestdag’ toekennen. 3 zaken zijn mogelijk: Collectieve regeling: U kunt die vervangingsdagen […]

Lees artikel

sociale inspectie

Het is uiteraard steeds de bedoeling dat iedereen zich aan de bestaande wetten en regels houdt. Maar net zoals er politie nodig is, bestaat er ook sociale inspectie. Eigenlijk moet u het zo zien: om eerlijke concurrentie te garanderen, zijn sociale inspecties een ‘noodzakelijk kwaad’. De meeste inspecties worden aangekondigd. Daardoor kan je je als werkgever […]

Lees artikel

jeugdvakantie

Onder bepaalde voorwaarden hebben jeugdige werknemers die in de loop van het vakantiedienstjaar (= vorig kalenderjaar) hun studies hebben beëindigd of stopgezet, het daarop volgende jaar toch recht op de volledige 4 weken vakantie, ook al hebben zij niet het volledige vakantiedienstjaar gewerkt. Enkele voorwaarden zijn van toepassing: 1) de jongere moet jonger zijn dan […]

Lees artikel

lastenverlaging voor werken in onroerende staat

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een lastenverlaging voor de uitvoering van werken in onroerende staat. Het komt erop neer dat u maar liefst 18% van de belastbare bezoldigingen van uw personeel niet moet doorstorten naar de fiscus. Om de vrijstelling te kunnen toepassen moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan worden. KOMT […]

Lees artikel

de EBOX van de overheid

De e-Box van de RSZ is de elektronische en beveiligde postbus die de RSZ gebruikt om met ondernemingen te communiceren. De RSZ moedigt al langer het gebruik van de e-Box aan en kondigt aan dat papieren briefwisseling in de toekomst volledig zal verdwijnen én dat meer overheidsdiensten (en partners) dit zullen gebruiken (meer info vindt […]

Lees artikel

het mobiliteitsbudget

WAT IS HET MOBILITEITSBUDGET? Het mobiliteitsbudget kan vrijwillig worden ingevoerd door de werkgever. De werknemer die hierin is geïnteresseerd kan zijn bedrijfswagen inruilen voor dit budget dat op 3 verschillende manieren kan worden besteed. De werkgever bepaalt welke pijlermogelijkheden initieel worden aangeboden, nadien kan de individuele werknemer hierin kiezen: 1ste pijler = budget voor een […]

Lees artikel

vakantiegeld bedienden

Vakantiegeld wordt bij bedienden in 2 delen betaald. Er is het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het brutoloon dat de bediende ontvangt bij elke genomen vakantiedag/uur. M.a.w. een genomen vakantiedag wordt betaald alsof men die dag gewerkt heeft. Daarnaast heb je ook het dubbel vakantiegeld. Dit moet in principe uitbetaald worden […]

Lees artikel
1 2 3