de anciënniteitspremie

Bent u tevreden over uw werknemer die al heel wat dienstjaren op de teller heeft staan? U kunt tot 2x in zijn/haar loopbaan een volledig vrijgestelde premie geven hiervoor:

  • 1 x vanaf 25 jaar dienstanciënniteit met een premie van maximum de brutomaandwedde of maximum het gemiddelde van de brutomaandweddes in het bedrijf,
  • 1x vanaf 35 jaar dienstanciënniteit met een premie van maximum 2x de brutomaandwedde of het gemiddelde van maximum 2x de brutomaandweddes in het bedrijf,

Let op: u mag dit niet verwarren met een premie voor als iemand op wettelijk pensioen gaat, of als compensatie voor moest u stoppen met uw bedrijf. Het gaat hem echt over de anciënniteit in úw bedrijf.