de bedrijfsfiets

Naar analogie met een bedrijfswagen kunnen werkgevers ook een bedrijfsfiets aan hun werknemers geven.


De bedrijfsfiets wordt beschouwd als een volledig vrijgesteld sociaal voordeel. Dus indien er ook privé met de bedrijfsfiets wordt gereden, moet er toch geen voordeel in natura berekend worden als men óók “op regelmatige basis” (wordt niet verder wettelijk verduidelijkt) met de fiets naar het werk komt en dus woon-werkverplaatsingen doet met de bedrijfsfiets.

Trouwens niet alleen de fiets zelf, maar ook het bekostigen van allerlei toebehoren (bv. fietshelmen, fietssloten en beschermende fietskledij, fluorescerende accessoires, fietsbellen, …) en de onderhouds- en stallingskosten door de werkgever worden als een vrijgesteld sociaal voordeel beschouwd.

Er mag zelfs gecumuleerd worden met een fietsvergoeding bovenop de terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets. (max 0,24 €/effectief gefietste kilometer om fiscaal vrijgesteld te zijn).


Het type bedrijfsfiets dat ter beschikking wordt gesteld maakt niet uit. Gewone fietsen, koersfietsen, bakfietsen, plooifietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs komen allemaal in aanmerking als bedrijfsfiets.

Fiscale aftrekbaarheid werkgever

De werkgever mag de kosten als beroepskost in mindering brengen voor uitgaven gedaan om:
▪ Een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen om fietsen tijdens de werkuren van het personeel te kunnen stallen of om kleedruimtes of sanitair ter beschikking te stellen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen;
▪ Fietsen en toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die aan het personeel worden ter beschikking gesteld.

Deze kosten zijn ten belope van 100% aftrekbaar. Als voorwaarde geldt wel dat de fiets over minstens 3 jaar moet worden afgeschreven. Ook de eventueel gecumuleerde fietsvergoeding tot 0,24 € per effectief gefietste kilometer is volledig aftrekbaar.