de innovatiepremie

U kunt aan uw werknemer een innovatiepremie geven als die een ‘innovatief idee’ heeft gelanceerd dat een concrete meerwaarde betekent voor uw bedrijf. Mits het volgen van bepaalde voorwaarden, is dit volledig sociaal en fiscaal vrijgesteld van bijdragen.

Voorwaarden

  • De totale som van innovatiepremies pér kalenderjaar, mag in hun totaliteit niet meer bedragen dan 1% van de totale brutoloonmassa van het bedrijf.
  • Bij bedrijven vanaf 30 werknemers, mogen niet meer dan 10% van de werknemers van de betrokken innovatiepremie genieten. Bij bedrijven onder 30 werknemers, is het voor maximum 3 werknemers.
  • Het bedrag van de premies mag per kalenderjaar per werknemer niet meer bedragen dan een maandloon van de betrokken werknemer.

nog héél belangrijk: de FOD Economie moet het ook een innovatief idee vinden! Deze moeten dit m.a.w. goedkeuren. Binnen de maand van de goedkeuring, moet ook de RSZ hiervan verwittigd worden.