fiscaalvriendelijke overuren

In 2022 komen de 1ste 180 overuren per werknemer in aanmerking voor de belastingvermindering van overuren. 

Al jaar en dag bedraagt het voordeel voor de werkgever:  

  • 32,19% van het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon, voor wat overuren betreft waarop een wettelijke overurentoeslag van 20% verschuldigd is; 
  • 41,25% van het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon, voor wat overuren betreft waarop een wettelijke overurentoeslag van 50% of 100% verschuldigd is. 

En bedraagt het voordeel voor de werknemer:  

  • 66,81% op de bedrijfsvoorheffing op het brutoloon aan 100% dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon, voor wat overuren betreft waarop een wettelijke overurentoeslag van 20% verschuldigd is; 
  • 57,75% op de bedrijfsvoorheffing op het brutoloon aan 100% dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon, voor wat overuren betreft waarop een wettelijke overurentoeslag van 50% of 100% verschuldigd is. 

Een schemaatje is vaak duidelijker: 

In de volgende situaties geldt nog steeds een verhoogd plafond (deze genieten ook allen van het fiscale gunstregime): 

  • Werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op voorwaarde dat ze gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidssysteem: 180 overuren; 
  • Werknemers tewerkgesteld in PC 302: 360 overuren.