overdracht van auteursrechten

Als werknemers een ‘originele creatie’ ontwikkelen in het kader van arbeidsovereenkomst, kan er bekeken worden om een fiscaalvriendelijke vergoeding te geven in ruil voor de overdracht van de auteursrechten op deze originele creatie. De creatie moet wel een concrete vorm hebben (dus iets tastbaars, niet louter een idee) en de werknemer moet zijn/haar persoonlijke stempel op de creatie gedrukt hebben (dus niet louter copy paste).

Er bestaan geen forfaitare tabellen om deze vergoeding te bepalen. Doorgaans wordt er echter gewerkt met de volgende berekeningswijze:

  1. eerst wordt er bepaald hoeveel % van de arbeidsduur ‘creatieve tijdsbesteding’ is (vb. 60% van de totale arbeidstijd is creatieve tijdsbesteding).
  2. de fiscus stelt een vergoeding voorop dat 25% van de creatieve tijdsbesteding bedraagt.

Deze vergoeding kan dan bovenop het brutoloon worden gegeven of via opsplitsing (deel brutoloon en deel overdracht auteursrechten, let op voor de ondergrens baremalonen!). Dit kan forfaitair (vb. maandelijks) toegepast worden of reël (op basis van een specifieke creatie).

sociale en fiscale implicaties

Qua sociale bijdragen wordt de overdrachtsvergoeding van auteursrechten volledig gelijk aanzien met brutoloon. Het is echter de fiscaliteit voor de werknemer dat zich vriendelijk opstelt = 15 % roerende voorheffing.