sociale balans

Na het afsluiten van uw boekjaar moet er een jaarrekening opgesteld worden die moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Hierin moeten de statistische gegevens over de tewerkstelling en opleidingen in uw bedrijf worden opgenomen in de zogenaamde sociale balans. Een werkgever die de verplichtingen in de sociale balans niet nakomt, riskeert geldboetes.

De sociale balans bevat de volgende inlichtingen:

  • status van de tewerkgestelde personen;
  • tabel van de personeelsbewegingen tijdens het afgelopen boekjaar;
  • status met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever.

Sinds 2017 worden de opleidingsinspanningen die werkgevers moeten leveren uit een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent (VTE) jaarlijks. Deze doelstelling moet op interprofessioneel niveau bereikt worden als onderdeel van een groeipad.

Op basis van de opgestelde sociale balansen wordt de opleidingsinspanning jaarlijks geëvalueerd. De werkgever zorgt er dus voor dat de opleidingsinspanningen geregistreerd worden in de sociale balans zodat dit op deze manier kan opgevolgd worden.

Concreet gaat het i.v.m. opleidingen in de sociale balans over het aantal betrokken werknemers, uitgesplitst in mannen en vrouwen, opleidingsuren, opleidingskosten en eventuele subsidies.