Vervaldata van de betaling van de sociale bijdragen

Altijd nà het afgelopen kwartaal (dus na maart, na juni, na september en na december) krijgt de afrekening van uw RSZ-bijdragen. Dit is de optelsom van alle sociale bijdragen die uw werknemers betalen (en die u hebt ‘bijgehouden’ want ze betalen dit niet rechtstreeks en die u hiermee doorstort naar de RSZ) én de zogenaamde ‘patronale’ bijdragen (de RSZ-bijdragen van de werkgever). U moet telkens betalen ten laatste op het volgende maandeinde.

LET OP: het kàn zijn dat u RSZ-voorschotten moet betalen! De RSZ bepaalt wanneer (2 kwartalen geleden minstens 4000 € aan RSZ) en hoeveel voorschotten (op basis van het RSZ-bedrag 4 kwartalen geleden) u tijdens het kwartaal moet betalen. De RSZ stuurt u hiervoor voorschotbrieven. Dit kan met de post gebeuren en/of via uw e-box.

Na het kwartaal krijgt u dus de RSZ-afrekening  waarbij de door u reeds betaalde voorschotten in mindering staan. U betaalt dan nog het resterend saldo.

1ste Kwartaal

 • 1ste voorschot: 05 februari
 • 2de voorschot: 05 maart
 • 3de voorschot: 05 april
 • saldo van de bijdrage: 30 april

2de Kwartaal

 • 1ste voorschot: 05 mei
 • 2de voorschot: 05 juni
 • 3de voorschot: 05 juli
 • saldo van de bijdrage: 31 juli

3de Kwartaal

 • 1ste voorschot: 05 augustus
 • 2de voorschot: 05 september
 • 3de voorschot: 05 oktober
 • saldo van de bijdrage: 31 oktober

4de Kwartaal

 • 1ste voorschot: 05 november
 • 2de voorschot: 05 december
 • 3de voorschot: 05 januari
 • saldo van de bijdrage: 31 januari