bedrijfswagen – berekeningsformules

Bij een bedrijfswagen met privégebruik, komt heel wat rekenwerk aan te pas om te bepalen met welke wagen u het best mee wegkomt. 3 zaken zijn belangrijk: de fiscale aftrekbaarheid, de CO2-solidariteitsbijdrage voor de werkgever en het belastbaar voordeel voor de werknemer. We sommen hieronder de nodige berekeningsformules op. De clou is: hoe groener, hoe beter.

VOORDEEL ALLE AARD (WERKNEMER)

Om concreet te weten hoeveel het voordeel alle aard (VAA) van een bedrijfswagen bedraagt, wordt er een formule gebruikt per brandstoftype: ‘cataloguswaarde’ x 6/7 x ‘CO2 -uitstoot’ x een leeftijdsfactor.

  • Diesel: VAA = [5,5% + (CO2  – 91) x 0,1%] x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie) x 6/7.
  • Benzine – lpg – cng: VAA = [5,5% + (CO2  – 111) x 0,1%] x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie) x 6/7.
  • Elektrisch: VAA = 4% x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie) x 6/7.

cataloguswaarde

De cataloguswaarde is altijd de catalogusprijs in nieuwstaat. Dus ook als het een 2dehandswagen of een leasewagen betreft, moet u de catalogusprijs bij verkoop aan een particulier opzoeken. Deze cataloguswaarde is inclusief eventuele opties en de werkelijk betaalde btw (zie de aankoopfactuur) en zonder mogelijkse kortingen op de aankoop.

Dus kortingen tellen niet mee? Inderdaad, individuele kortingen (vb. door uw lokale autodealer) tellen niet mee. Als echter de constructeur of de invoerder algemene (tijdelijke) kortingen verschaft (die dus ook van toepassing is bij de verkoop aan particulieren), die mag u wél in rekening brengen. Concreet: door op het autosalon een nieuwe bedrijswagen te kopen, kan dit het VAA doen minderen.

CO2 -uitstoot

Dit wordt uigedrukt in een percentage en bedraagt standaard 5,50% en wordt dan verhoogd of verminderd met 0,10% naargelang de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger of lager ligt dan de zogenaamde referentie-CO2 -uitstoot (d.i. de gemiddelde CO2 -uitstoot van het voorgaande jaar, die jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgelegd wordt). Het in aanmerking te nemen CO2 -percentage kan na de correcties in functie van de CO2 -uitstoot van de auto in kwestie, nooit lager zijn dan 4% en nooit hoger dan 18%.

De CO2 -uitstoot vindt u terug op het gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity = COC). Als er 2 waarden op staan (NEDC 2.0 en WLTP), dan mag u tot nader order de laagste van de twee (NEDC 2.0) gebruiken.

leeftijd

De leeftijdsfactor speelt in mindere mate ook een rol. Het komt er daarbij op neer dat zodra de bedrijfswagen 12 maanden ingeschreven is, dat de cataloguswaarde verminderd mag worden met 6% per jaar, met een maximum van 30%.

DE CO2-BIJDRAGE (WERKGEVER)

Als werkgever betaalt u een RSZ-CO2-solidariteitsbijdrage op deze bedrijfswagens. Dit is een forfaitair bedrag dat afhangt van het type brandstof en de CO2-uitstoot uiteraard. In 2021 spreken we over het volgende:

  • Dieselvoertuigen (of hybride met diesel hulpmotor) (D):[[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 600] : 12] x 149,19/114,08
  • ▪ Benzinevoertuigen (of hybride met benzine hulpmotor) (B): [[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 768] : 12] x 149,19/114,08
  • ▪ LPG-voertuigen of CNG-voertuigen (L):[[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 990] : 12] x 149,19/114,08
  • elektrisch? dat is direct de minimumbijdrage van 27,24 €/maand.

DE FISCALE AFTREKBAARHEID (WERKGEVER)

Sinds 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de wagen als volgt berekend:

120% – (0,5 % x coëfficiënt volgens brandstoftype x CO2-uitstoot)

De coëfficiënt bedraagt:
▪ 1 voor dieselwagens
▪ 0,95 voor benzinewagens
▪ 0,90 voor aardgaswagens tot 11 fiscale pk


Het resultaat van de bewerking wordt steeds beperkt tot 100% en bedraagt minimaal 50%.