‘werkgevers’bijdragen

Welke vormen van bijdragen dient de werkgever te betalen en door te storten? Er zijn verschillende mogelijkheden die maandelijks of per kwartaal berekend worden.

– sociale bijdragen = RSZ. Altijd nà het afgelopen kwartaal (dus na maart, na juni, na september en na december) is een RSZ-afrekening van uw RSZ-bijdragen van toepassing. Dit is de optelsom van alle sociale bijdragen die uw werknemers betalen (en die u hebt ‘bijgehouden’ want ze betalen dit niet rechtstreeks en die u hiermee doorstort naar de RSZ) én de zogenaamde ‘patronale’ bijdragen (de RSZ-bijdragen van de werkgever).

LET OP: het kàn zijn dat u RSZ-voorschotten moet betalen! De RSZ bepaalt wanneer (2 kwartalen geleden minstens 4000 € aan RSZ) en hoeveel voorschotten (op basis van het RSZ-bedrag 4 kwartalen geleden) u tijdens het kwartaal moet betalen. De RSZ stuurt u hiervoor voorschotbrieven. Dit kan met de post gebeuren en/of via uw e-box.

Na het kwartaal gebeurt dus de RSZ-afrekening  waarbij u de reeds betaalde voorschotten in mindering moet brengen.

– fiscale bijdragen = bedrijfsvoorheffing (BV). U moet dit betalen per maand of per kwartaal. Het is de fiscus die de frequentie beslist waaraan u zich een volledig kalenderjaar moet houden. Deze bijdrage is de optelsom van alle fiscale bijdragen die uw werknemers betalen (en die u hebt ‘bijgehouden’ want ze betalen dit niet rechtstreeks) en die u hiermee doorstort naar de fiscus.

weerverlet & getrouwheidszegels. U moet dit betalen per kwartaal. Dit is uw werkgeversbijdrage aan de sector om het volgende tweeledige systeem te financieren (enkel in de bouwsector):

1. weerverlet: als uw werknemers in slechtweeromstandigheden moeten schuilen en waarbij de helft van deze schuiluren niet met brutoloon betaald krijgen, maar ‘gecoverd’ zijn door de ‘zegels’ (= 2% van het brutoloon van de arbeider).

2. getrouwheid: een extra beloning vanuit de bouwsector (die de werkgever uiteraard financiert; = 9% van het brutoloon van de arbeider).

Eindejaarspremie horecasector. U moet dit betalen per maand als voorschot op de eindejaarspremies van al uw personeel die hier recht op hebben. In januari betaalt dat het Fonds Bestaanszekerheid dit rechtstreeks aan het horecapersoneel. U betaalt de eindejaarspremies dus als enige sector onrechtstreeks via dit systeem.