werknemerskorting op eigen producten of diensten

Als werkgever kun je een korting toestaan als de werknemer een product (die bij de werkgever zelf gemaakt en/of verkocht wordt) en dienst (die door de werkgever zelf verleent wordt) aankoopt. Zolang niet overdreven wordt, zijn er geen sociale en fiscale bijdragen op verschuldigd. Dus u overloopt best eens deze voorwaarden.

Voorwaarden RSZ

  • De kortingen moeten gegeven worden op producten of diensten die de werkgever zélf verkoopt, fabriceert of levert. De werkgever mag dus geen tussenpersoon zijn.
  • De hoeveelheid verkochte producten of geleverde diensten aan elke werknemer, mag het normale gezinsverbruik van de betrokken werknemer niet overschrijden.
  • Niet meer dan 30% korting ten opzichte van de normale prijs.
  • De werkgever mag hem ook geen verlies doen, d.w.z. de prijs die de werknemer na de korting nog betaalt, mag niet onder de kostprijs van het product of de dienst zelf vallen.

Voorwaarden fiscus (deels overeenstemmend met de RSZ)

  • De korting moet een ‘gering voordeel‘ zijn met een duidelijk sociaal doel en om de betrekkingen tussen de werknemers te verbeteren en hun band met de onderneming hechter te maken.
  • De kortingen moeten gegeven worden op producten of diensten die de werkgever zélf verkoopt, fabriceert of levert. De werkgever mag dus geen tussenpersoon zijn.Het zijn aankopen die worden gedaan om te voorzien in de persoonlijke behoeften van de werknemers.
  • Het moet gaan om alledaagse consumptiegoederen of van duurzame goederen met een relatief matige prijs. Betreft het de aankoop van duurzame goederen, dan zal het voordeel slechts worden vrijgesteld als de aankopen zich niet frequent voordoen, rekening houdend met de normale gebruiksduur van het product.
  • De werkgever mag hem ook geen verlies doen, d.w.z. de prijs die de werknemer na de korting nog betaalt, mag niet onder de kostprijs van het product of de dienst zelf vallen.